BENGKONG & SANDANG


Peringkat Bengkung(talipinggang)Gayong Dan Sandang Kebesaran Seni Gayong

Tahap Pencapaian Bengkong
Terdapat 5 warna tahap bengkong untuk Silat Seni Gayong Malaysia
Asas - Hitam Kosong
Awan Putih
Pelangi Hijau
Pelangi Merah
Pelangi Merah Chula 1 hingga 3
Pelangi Kuning
Pelangi Kuning Chula 1 hingga 5
Pelangi Hitam Harimau Chula Sakti 1 hingga 6
(Tahap Tertinggi Silat Gayong Terkini)
Pelangi Hitam Harimau Chula Sakti 7
(Milik Kekal Allahyarham Mahaguru Dato' Meor Abdul Rahman)
SANDANG KEBESARAN SILAT SENI GAYONG

 

Sandang kebesaran ini adalah hak progatif (istimewa) Dato' Mahaguru. Selepas pemergiannya, kuasa untuk menganugerahkan sandang kebesaran ini terletak kepada Lembaga Waris Amanah.

Sandang kebesaran ini dianugerahkan kepada individu tertentu mengikut kategorinya. Kategori sandang kebesaran terbahagi kepada:

   1. Sandang Mahaguru

   2. Sandang Protokol

   3. Sandang Berjawatan

   4. Sandang Kegurulatihan

   5. Sandang Kehormat

   6. Sandang Khas

 

Sandang Mahaguru

Sandang ini hanya layak dimiliki oleh Allahyarham Dato' Mahaguru Meor Abdul Rahman bin Daeng Uda Mohd. Hashim selaku Pewaris Agung Gayong.

 

Sandang Protokol

Sandang ini dianugerahkan kepada KDYMM Raja-raja Melayu dan pemimpin-pemimpin negara atau negeri yang menerima perlantikan dalam jawatan protokol Lembaga Beradat Kebangsaan.

 

Sandang Berjawatan

Sandang ini dianugerahkan kepada ahli Gayong yang diamanahkan menduduki jawatan samada dalam ahli eksekutif atau ahli Jawatakuasa Agung Lembaga Beradat Kebangsaan, ahli jawatankuasa Lembaga Beradat Negeri dan ahli Majlis Teringgi Gurulatih.

 

Sandang Kegurulatihan

Sandang ini dianugerahkan kepada guru atau jurulatih Gayong yang mencapai tahap pelajaran dan kebolehan tertentu.

 

Sandang Kehormat

Sandang ini dianugerahkan kepada ahli Gayong atau individu tertentu sebagai satu penghargaan atas jasa atau sumbangan mereka kepada pembangunan negara dan Silat Seni Gayong.

 

Sandang Khas

Sandang ini adalah sandang peribadi yang dianugerahkan kepada pemimpin negara dan murid atau guru Gayong yang mempunyai kebolehan khas tertentu. Corak sandang ini bergantung kepada pemakainya.
  1. Harimau Singa Berantai
  2. Kuda Gila
  3. Singa Berantai
  4. Naga Bora
  5. Harimau Berantai
  6. Lipan Bara
  7. Kumbang Hitam

Peruntukan Khas

Mana-mana sandang yang ingin ditauliahkan kepada individu yang layak boleh disyorkan oleh Majlis atau Jawatankuasa berkenaan tetapi tiada Sandang Berjawatan Peringkat Kebangsaan, Sandang Kegurulatihan, Sandang Kehormat dan Sandang Khas boleh ditauliahkan tanpa mendapat kelulusan Waris Amanah Mahaguru atau Lembaga Waris Amanah terlebih dahulu.